vclv architekt Václav Boček | Tržnice Veleslavín
Architektura a interiéry
architekt, interier, design, architektura, vclv, vclv.arch, vaclav, bocek, studie, domy, young, architect, interiors, vizualizace, grafika
15718
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15718,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Tržnice Veleslavín

Category
Veřejné stavby
O projektu

Stávající stav a zadání:

Navrhovaný objekt se nachází v Praze Veleslavín, v blízkosti vlakového nádraží. V místě stavby dnes stojí budova bývalých drážních skladů. Sklady jsou dnes bez využití a jejich technický stav a morální zastaralost neumožňují opětovné využití. Zadáním je na stejném půdoryse a v podobném objemu navrhnout nový objekt, který bude sloužit jako veřejná tržnice a restaurace a vdechne nový život zapomenutému, ale přesto velmi exponovanému místu.

Architektonické řešení:

Dvě různé funkce objektu (restaurace a tržnice) se čitelně propisují do exteriéru a odkazují na členění původního objektu. Ve východní části, blíže ulici veleslavínská, je navržena tržnice, v západní části je restaurace včetně zázemí. Předpokládané úzké propojení obou funkcí je podpořeno prosklenou střední částí, která je se svým odlišným charakterem částečně samostatnou jednotkou a přes otvíratelné štíty ji lze snadno připojit k tržnici nebo k restauraci a dle aktuální potřeby tak navýšit kapacity jednotlivých provozů.
Tržnice je navržena s obkladem z dřevěných latí. Na bocích má tržnice velká vrata a ve střeše průmyslové světlíky. Prosklená střední část jemně narušuje výraznou horizontálnost objektu. Dřevěné trámy předsazené před prosklením navazují na tvarové řešení obou částí, ale při pohledu na celou délku objektu je díky prosklení čitelné rozdělení na 2 funkční části. Zadní část s restaurací je cihelná s vysokými okny v pravidelném rastru.

Praha

Studie 2019